• آی دارو
  662
  0

  سیلن Sea Campion نام دیگر: Silene uniflora خانواده: خانواده صورتی – میخکیان فرم در حال رشد: گیاهان چند ساله. تشکیل غرفه مانند حصیر. ارتفاع: ۱۰-۳۰ سانتی متر (۴-۱۲ درعرض)،انبوه ساقه. ساقه لنگی-صعودی، چوبی در پایه، بدون کرک. گل: کرولا به طور منظم (اکتینومرفیک)، سفید بنفش، ۲٫۵-۳ سانتی متر (۱-۱٫۲ در.) عرض، ۵ گلبرگ، عمیقا ۲ ...
 • آی دارو
  1147
  0

  اطریفل Bogbean Menyanthes trifoliata.. نام دیگر: Buckbean، باتلاق باقلا سبز، مارش سه پره،اطریفل خانواده: Bogbean خانواده – Menyanthaceae فرم در حال رشد: گیاهان چند ساله. ساقه زیر زمینی بلند و ضخیم، رونده و شناور. ارتفاع: ۲۰-۴۰ سانتی متر (۸-۱۶ در). ساقه بدون کرک گل: کرولا به طور منظم (اکتینومرفیک)، سفید، مایل به صورت، ۱۴-۱۶ میلی ...